Dražební portály OKdražby.cz a OKdražebník

Fintech a e-commerce hýbou světem. Proto je nám ctí prezentovat v médiích a marketingově největší český dražební portál OKdražby.cz a přidruženou dražební entitu OKdražebník. Finanční transakce se přesouvají díky digitalizaci do online prostředí, nejinak je tomu v prostředí dražeb movitých i nemovitých věcí, kde je zde celkově trend přechodu od kamenných dražeb k online dražbám. Portály OKdražebník.cz, OKdražby.cz drží majoritu …