Média & PR pro Whalebone

Mediální a PR prezentace projektu kybernetické ochrany na externích WiFi sítích pro brňenského klienta Whalebone.

PR pro Saferoad Czech

Nadnárodní spilečnost Saferoad se zaměřujeme se na ochranu lidských životů nabídkou prvků pasivní bezpečnosti silnic. Reprezentuje světovou špičku v bezpečnosti dopravy s velkým rozsahem produktů, odborných znalostí a inovativních řešení. Při hledání partnera pro komunikaci a předání své vize nulové tolerance dopadů vážných dopravních nehod v Česku se obrátila práve na naší společnost PARCO Consulting. Měli jsme tu čest komunikovat …

Dražební portály OKdražby.cz a OKdražebník

Fintech a e-commerce hýbou světem. Proto je nám ctí prezentovat v médiích a marketingově největší český dražební portál OKdražby.cz a přidruženou dražební entitu OKdražebník. Finanční transakce se přesouvají díky digitalizaci do online prostředí, nejinak je tomu v prostředí dražeb movitých i nemovitých věcí, kde je zde celkově trend přechodu od kamenných dražeb k online dražbám. Portály OKdražebník.cz, OKdražby.cz drží majoritu …

Y Soft – PR & Employer Branding

Y Soft poskytuje chytrá podniková řešení, díky nimž organizace fungují efektivněji. Se svojí platformou YSoft SafeQ pomáhá zákazníkům řídit, optimalizovat a zabezpečit tisk i digitalizaci dokumentů. Právě tato firma v dubnu 2018 v rámci výběru externího partnera pro služby PR komunikace, vztahů s veřejností a budování značky zaměstnavatele vybrala PARCO Consulting.